Komisje Senackie

I.    Senacka Komisja Statutowa
1.    prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Przewodnicząca
2.    dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw.
3.    prof. dr hab. Wiesław Kamiński
4.    prof. dr hab. Grzegorz Janusz
5.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
6.    prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
7.    dr hab. Sławomir Patyra prof. nadzw.
8.    dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
9.    doc. dr Wiesław Perdeus
10.    doc. dr Wiesław Tekely
11.    dr Jakub Kosowski
12.    dr Henryk Kowalski
13.    dr Maria Nowak
14.    mgr Elżbieta Chodzyńska
15.    doktorant mgr Marcin Sanakiewicz (W. Politologii)
16.    stud. Agata Lipińska
17.    stud. Aleksandra Cisek


II.    Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
1.    prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Przewodniczący   
2.    prof. dr hab. Kazimierz Goebel
3.    prof. dr hab. Marian Harasimiuk
4.    prof. dr hab. Wiesław Kamiński
5.    prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
6.    prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
7.    dr Mirosław Krukowski
8.    dr Henryk Kowalski
9.    dr Józef Kaczor
10.    mgr Anna Bukowska
11.    mgr Urszula Zielińska
12.    mgr Elżbieta Chodzyńska
13.    doktorantka mgr Barbara Hołub
14.    stud. Arkadiusz Pawłowski
15.    stud. Paulina Czyż


III.    Senacka Komisja Budżetu i Finansów
1.    prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Władysław Janusz
3.    prof. dr hab. Ryszard Dębicki
4.    prof. dr hab. Antoni Hanusz
5.    dr hab. Zbigniew Korczak prof. nadzw.  
6.    dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. nadzw.
7.    dr hab. Irena Choma prof. nadzw.
8.    dr Jakub Kosowski
9.    dr Joanna Świderska
10.    dr Marta Łacek
11.    dr Monika Kępa
12.    mgr Anna Bukowska
13.    Agnieszka Weinberger-Zarzycka
14.    doktorant mgr Kamil Mazurkiewicz
15.    stud. Olga Szczygielska
16.    stud. Katarzyna Szkuat


IV.    Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
1.    prof. dr hab. Urszula Bobryk – Przewodnicząca
2.    dr hab. Alina Orłowska prof. nadzw.
3.    dr hab. Przemysław Matuła  prof. nadzw.
4.    dr hab. Dorota Kołodyńska prof. nadzw.
5.    dr hab. Andrzej Wrzyszcz  prof. nadzw.
6.    dr hab. Marek Woźniak  prof. nadzw.
7.    dr hab. Urszula Kusio prof. nadzw.
8.    dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska
9.    dr hab. Marzena Bernatowicz prof. nadzw.
10.    dr hab. Wojciech Zgłobicki prof. nadzw.
11.    dr hab. Magdalena Staszczak
12.    dr hab. Wojciech Ziętara
13.    dr Małgorzata Kamieniecka
14.    dr Monika Napora
15.    dr Monika Baczewska-Ciupak
16.    dr Małgorzata Kuśpit
17.    dr Anna Matuszewska
18.    dr Joanna Wierzejska
19.    dr Ewelina Panas
20.    mgr Bożena Głos
21.    doktorantka mgr Beata Fijołek
22.    stud. Jagoda Kulik
23.    stud. Olga Szczygielska
24.    stud. Marzena Machnica


V.    Senacka Komisja Badań Naukowych
1.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący  
2.    prof. dr hab. Iwona Hofman
3.    prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
4.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
5.    prof. dr hab. Jerzy Szczodrak
6.    prof. dr hab. Janusz Kirenko
7.    prof. dr hab. Marek Pietraś
8.    prof. dr hab. Władysław Janusz
9.    dr hab. Anna Deryło – Marczewska  prof. nadzw.
10.    dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
11.    dr hab. Krzysztof Szymanowicz prof. nadzw.
12.    dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. nadzw.
13.    dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
14.    dr hab. Stefan Zbigniew Korczak prof. nadzw.
15.    dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.
16.    dr hab. Włodzimierz Piątkowski prof. nadzw.
17.    dr hab. Anna Kanios prof. nadzw.
18.    dr hab. Bożena Jasińska prof. nadzw.
19.    dr hab. Andrzej Ostrowski
20.    dr Agata Bartyzel
21.    dr Agnieszka Marcewicz-Kuba
22.    doktorantka mgr Beata Fijołek
23.    stud. Marzena Machnica
24.    stud. Paulina Miziak


VI.    Senacka Komisja Wydawnictw
1.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Maria Łanczont
3.    prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
4.    dr hab. Marek Woźniak prof. nadzw.
5.    dr hab. Leszek Kopciuch prof. nadzw.
6.    dr hab. Anna Rakowska prof. nadzw.
7.    dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw.
8.    dr hab. Grażyna Stachyra
9.    dr Małgorzata Kuśpit
10.    dr Piotr Majewski
11.    dr Grzegorz Nowak
12.    doktorantka mgr Beata Fijołek
13.    stud. Paulina Czyż


VII.    Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą
1.    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Walenty Baluk
3.    prof. dr hab. Marek Pietraś
4.    prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
5.    dr hab. Irmina Wawrzyczek prof. nadzw.
6.    dr hab. Agnieszka Pidek prof. nadzw.
7.    dr hab. Marek Hetmański prof. nadzw.
8.    dr hab. Małgorzata Stefaniuk prof. nadzw.
9.    dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw.
10.    dr hab. Joanna Czarnecka
11.    dr hab. Radosław Mącik
12.    dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
13.    dr Danuta Kuciak
14.    dr Katarzyna Radzik-Maruszak
15.    doktorantka mgr Beata Fijołek
16.    stud. Eugeniusz Szuryberko


VIII.    Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką
1.    prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Andrzej Kidyba
3.    prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
4.    prof. dr hab. Janusz Szczodrak
5.    dr hab. Przemysław Matuła prof. nadzw.
6.    dr hab. Dorota Kołodyńska prof. nadzw.
7.    dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. nadzw.
8.    dr hab. Piotr Łuczkiewicz
9.    dr hab. Joanna Czarnecka
10.    dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent
11.    doc. dr Wiesław Perdeus
12.    dr Paweł Rydzewski
13.    dr Wojciech Maguś
14.    dr Beata Rodzik
15.    dr Marta Łacek
16.    mgr Anna Bukowska  
17.    mgr Elżbieta Chodzyńska
18.    mgr Jacek Kot
19.    doktorantka mgr Beata Fijołek
20.    stud. Katarzyna Sawicka
21.    stud. Katarzyna Szkuat


IX.    Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej

1.    dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw. – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
3.    prof. dr hab. Maciej Bałtowski
4.    prof. dr hab. Marzena Bernatowicz
5.    prof. dr hab. Mieczysław Budzyński
6.    prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
7.    prof. dr hab. Maria Łanczont
8.    prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
9.    dr hab. Cezary Domański prof. nadzw.
10.    dr Józef Kaczor
11.    dr hab. Tomasz Kitliński
12.    dr Henryk Kowalski
13.    doktorantka mgr Beata FijołekKomisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich


1.    Prof. dr hab. Marek Mozgawa – przewodniczący
2.    Prof. dr hab. Maria Łanczont – wiceprzewodnicząca
3.    Dr hab. Sławomir Patyra prof. nadzw. – wiceprzewodniczący
4.    Prof. dr hab. Andrzej Kokowski
5.    Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
6.    Dr hab. Krzysztof Bartnik prof. nadzw.
7.    Dr hab. Bartosz Liżewski
8.    Dr Barbara Dudzik
9.    Dr Wiesław Perdeus
10.    Mateusz Derdak
11.    Paulina Czyż
12.    Mateusz KubiśKomisja dyscyplinarna dla doktorantów


1.    dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. nadzw. – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Władysława Bryła – Wiceprzewodnicząca
3.    dr hab. Janusz Niczyporuk prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący
4.    dr hab. Grzegorz Wójcik prof. nadzw.
5.    dr hab. Andrzej Niewiadomski
6.    dr hab. Aneta Michalska-Warias prof. nadzw.
7.    mgr Barbara Hołub
8.    mgr Beata Fijołek
9.    mgr Sylwia Szyc
10.    mgr Anna Janicka


Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów


1.    prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Przewodniczący
2.    prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
3.    dr Julita Rybczyńska
4.    mgr Agnieszka Kaźmierczak
5.    mgr Marcin Sanakiewicz


Komisja dyscyplinarna dla studentów


1.    dr hab. Marek Kulik – Przewodniczący
2.    dr hab. Wojciech Orłowski prof. nadzw.  – Wiceprzewodniczący
3.    prof. dr hab. Ewa Maj
4.    dr hab. Magdalena Budyn - Kulik
5.    dr hab. Halina Kucharczyk
6.    dr hab. Aleksandra Szcześ
7.    dr hab. Teresa Krasowska
8.    dr hab. Jerzy Żywicki
9.    dr Tomasz Woś
10.    dr Iwona Wieleba
11.    dr Jakub Kosowski
12.    dr Krzysztof Kukuryk
13.    dr Anna Fermus – Bobowiec
14.    dr Agnieszka Szczekala
15.    mgr Małgorzata Szymańska
16.    Agnieszka Chwaleba
17.    Krystian Nowak
18.    Aleksandra Surma
19.    Karol Przydatek
20.    Magdalena Kuczyńska
21.    Dorota Szypulska
22.    Jagoda Kulik
23.    Paulina Gregorczyk
24.    Arkadiusz Kostecki  

 


Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów


1.    dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. nadzw.  – Przewodniczący
2.    dr hab. Zbigniew Kmiecik – Wiceprzewodniczący
3.    dr hab. Elżbieta Krzemińska prof. nadzw.
4.    dr Eliza Komierzyńska
5.    dr Patrycja Kozłowska – Kalisz
6.    dr Piotr Zieliński
7.    Katarzyna Sawicka
8.    Paulina Czyż
9.    Magdalena Kondas
10.    Paweł Wermiński

    Autor
    Anna Adamczyk