Warsztaty i wykłady

– oferta  warsztatów dla szkół ponadgimnazjalnych (2017/2018)

 • KREATYWNOŚĆ
 • RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI
 • OBUDŹ SWĄ KREATYWNOŚĆ 
 • GRA O TRON. WARSZTATY Z ZAKRESU PRZYWÓDZTWA ORGANIZACYJNEGO

KREATYWNOŚĆ

 • Prowadzący: mgr Justyna Rynkiewicz
 • Czas trwania: min. 45 minut

Opis:

Kreatywność to zdolność do tworzenia rzeczy lub idei zarazem nowych i użytecznych. Warsztat ten uczy nieszablonowego podejścia do problemów, pytań i zadań. Pokazuje jak dostrzec zadziwiające aspekty rzeczy dobrze znanych, jak łączyć ze sobą obiekty pozornie nie mające nic wspólnego i jak zmieniać zwyczajne rzeczy i idee w coś zupełnie nowego.
Związek z programem: zadania opierają się o treść lektur szkolnych, poezję i wydarzenia historyczne.
Rola nauczyciela: ocenia poprawność odpowiedzi i proponowaniu przykładów do zadań.
Efekty: uczestnicy łatwiej znajdują rozwiązania problemów, potrafią postrzegać jeden obiekt z wielu perspektyw, wykraczają w swoim myśleniu poza ustalone schematy, dokonują drobnych ulepszeń w swoim otoczeniu (pojawiają się ciekawe pomysły na dekoracje czy drobne naprawy itp.)


RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI

 • Prowadzący: mgr Justyna Rynkiewicz
 • Czas trwania: min. 45 minut

Opis:

Warsztat obejmuje, naukę rozpoznawania i odpowiedniego wyrażania emocji, oraz naukę kontrolowania trzech negatywnych emocji: złości, smutku i niepokoju. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat dynamiki emocji, uczą się technik poprawiania nastroju, redukowania złości i niepokoju. Ma to na celu wyrobienie w nich poczucia kontroli nad własnym nastrojem i wyposażenie w niezbędne do tego narzędzia.
Związek z programem: Warsztat można wzbogacić o analizę jak bohaterowie literaccy i historyczni mogli poradzić sobie z emocjami.

Rola nauczyciela: podaje przykłady postaci, ocenia poprawność wypowiedzi, uzupełnia wypowiedzi uczniów

Efekty: podniesiony nastrój, skłonność do kontroli emocji i przyjmowania za nie odpowiedzialności, zwiększona samoświadomość, zwiększone poczucie spójności, większe zrozumienie dla emocji i nastrojów innych osób, podniesienie poziomu empatii


OBUDŹ SWĄ KREATYWNOŚĆ

 • Prowadzący: Koło naukowe KreaTyVni pod opieką dr Doroty Tymury
 • Liczba uczestników: min. 6 osób 
 • Czas trwania: 45 minut

Opis:

Kreatywność to forma ludzkiej aktywności, która prowadzi do powstawania innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań. Jak wynika z dotychczasowych badań, nie jest ona wyłącznie darem czy talentem, jaki posiada jedynie część ludzkości. Kreatywności można się nauczyć i wyćwiczyć ją we właściwym dla siebie kierunku. Pierwszym krokiem tego swoistego procesu samodoskonalenia się musi być jednak poznanie własnego wnętrza, osobowości. Warsztaty z kreatywności proponowane w tym bloku służą przede wszystkim odkryciu źródeł własnej kreatywności i siły twórczej. W ramach zajęć przedstawione zostaną różnorodne strategie ułatwiające kreatywne myślenie, pobudzające wyobraźnię oraz techniki radzenia sobie z blokadami kreatywności.


CO MA WSPÓLNEGO MOJA PRZYSZŁOŚĆ Z FILOZOFICZNĄ REFLEKSJĄ?

 • Prowadzący: dr Dominika Boroń, mgr Krzysztof Rojek
 • Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 min.) 
 • Liczba osób: min. 10 (parzysta)

Opis:

Czym jest refleksja filozoficzna? Czy możemy znaleźć dla filozofii miejsce w codzienności pośpiechu i szybkich decyzji? Czy warto powracać do starożytnych form refleksji i czy oferują nam one pomoc w chaosie współczesności? Co filozofia ma wspólnego z kreatywnością i chronieniem dziecka w sobie?

Na te pytania staramy się odpowiedzieć w krótkim warsztacie: początkiem jest wykład dotyczący istoty filozoficznego myślenia (pierwsze powyższe pytania) – część druga stanowi ćwiczenie pokazujące , jak stawianie pytań i refleksja mogą pokazać nam rzeczy, których o sobie nie wiedzieliśmy, a które mogą mieć istotne znaczenie dla naszego planowania przyszłości i życiowych decyzji. 


Kontakt:

Krzysztof Trojnar
e-mail: krzysztof.trojnar@umcs.pl
tel. 81 537 27 13

Załączniki