Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe WFiS

 • Koło Naukowe Estetyków
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji
 • Koło Kognitywistyki UMCS
 • Koło Naukowe Badania Religii
 • Koło Naukowe Europeistyki UMCS
 • Koło naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”

KOŁO NAUKOWE ESTETYKÓW

Celem Koła jest między innymi: prowadzenie i wspieranie badań w zakresie estetyki i wiedzy o sztuce, upowszechnianie uzyskanych wyników tak w kraju jak i za granicą, oraz wspieranie wszelkich form działalności naukowej i badawczej członków Koła.

W ramach swojej działalności, członkowie Koła prowadzą systematyczne spotkania, których celem jest poszerzenie wiedzy z dziedziny estetyki. Co więcej, Koło ma w planach organizację konferencji naukowej pt.: "Kolor w kulturze. Estetyka i kognitywistyka o barwach.", którą poprowadzi razem z Kołem Kognitywistyki.

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII UMCS

Nasze koło to zgrany zespół aktywnych, młodych ludzi. Stawiamy na rozwój i właśnie do tego wykorzystujemy KNSS w każdy możliwy sposób. Bierzemy udział w:

 • Ruchomych Warsztatach Sekcji Kół Naukowych PTS,
 • Szkole Młodych Liderów Socjologii,
 • Konferencjach naukowych dot. zagadnień społecznych,
 • Międzynarodowych spotkaniach i konferencjach studenckich.

Członkostwo w kole to też stałe zdobywanie doświadczeń i rozwijanie takich umiejętności jak współpraca w grupie, skuteczna komunikacja w zespole, koordynacja projektów i umiejętności interpersonalnych.

Działalność w kole naukowym to też często pierwsza okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń pracy badawczej. Realizowane projekty pozwalają w praktyce zastosować teorię poznawaną na zajęciach.

W ramach działalności koła organizowany jest Dyskusyjny Klub Filmowy – okazja do refleksji związanej z projekcją film poruszającego problematykę społeczna, choć nie tylko.

Koło Naukowe Studentów Socjologii jest także corocznym organizatorem Dni Socjologa – kilkudniowego wydarzenia naukowego o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku w czasie trzydniowego projektu odbędzie się konferencja z udziałem pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w Polsce, konferencja studencka, projekcja filmu połączona z dyskusją, prace w grupach warsztatowych. Dni Socjologa to także integracja ze studentami z całego kraju oraz okazja do świetnej zabawy – w programie jest także turniej piłki nożnej z udziałem studentów i pracowników UMCS, konkursy, gry i zabawy a wieczorem impreza integracyjna.

Członkostwo w Kole Naukowym Studentów Socjologii to wiedza, doświadczenie, większa pewność siebie i świetna zabawa.

Pod koniec lutego miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszy projekt SKN PTS w 2008 lub 2009 roku, w którym KNSS UMCS zdobyło I miejsce!

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SOCJOLOGÓW GOSPODARKI I ORGANIZACJI

Koło Naukowe zajmuje się szeroko pojęta tematyką gospodarki i organizacji. Stawiamy sobie za cel jak najpełniejszy rozwój członków naszego Koła, jako przyszłych pracowników poprzez wyszukiwanie i angażowanie się w różnego rodzaju szkolenia.

Zależy nam na aktywnym rozwijaniu umiejętności i talentów, a także życia samorządowego wśród członków Koła. Uczestnictwo w spotkaniach to gwarancja nabycia nowych umiejętności z zakresu pracy w grupie i komunikacji.

Umożliwiamy nabycie zdolności i praktyki w pracy badawczej poprzez częste angażowanie w życie naukowe Uniwersytetu.

Staramy się tworzyć wśród studentów atmosferę koleżeńskiej współpracy, pogłębiać więzi z Uniwersytetem oraz kultywować tradycje akademickie.

Nieodłącznym aspektem działania naszego Koła jest działalność samopomocowa w zakresie studiów oraz ogólna działalność dla dobra UMCS. Staramy się aktywnie współpracować z Samorządem WFiS. Nawiązujemy kontakty służbowe i koleżeńskie z innymi tego typu środowiskami akademickimi w kraju i za granicą oraz organizujemy wyjazdy na różnego rodzaju wydarzenia z dziedziny socjologii, edukacji, gospodarki, a także kultury.

Obecnie nasze Koło jest w trakcie organizacji II serii szkoleń ogólnodostępnych dla studentów Pt. „Wykreuj swoją przyszłość!”, a w planach na maj mamy organizację konferencji dotyczącej młodzieży województwa lubelskiego.

Tagi dla naszego Koła?

Przyjaźń, zabawa, nauka!

KOŁO KOGNITYWISTYKI UMCS

Koło Kognitywistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej skupia studentów i doktorantów różnych kierunków studiów: Filozofii,Psychologii, Socjologii. Jesteśmy ludźmi z pasją, ciekawymi świata, głodnymi wiedzy i nowych wyzwań. Jesteśmy z tego dumni!

Na porządku dziennym są u nas poszukiwania nowych tematów do spotkań jak i osób chętnych do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem związanych z naszą działalnością. Na pewno, niezależnie od kierunku studiów, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Wszystkich chętnych, zainteresowanych tym, co się dzieje w ludzkim umyśle serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi - jeżeli macie ciekawe pomysły, wizję tego jak Koło Kognitywistyki mogłoby dotrzeć pod "strzechy" koniecznie podzielcie się nimi z nami. Co możemy Wam zaoferować? Zapewniamy możliwość wzięcia udziału w ciekawej dyskusji, pasjonujące wykłady oraz niezapomniane wrażenia i możliwość poznania nietuzinkowych ludzi, których Ci u nas dostatek.

KOŁO NAUKOWE BADANIA RELIGII

Koło Naukowe Badania Religii działające przy Zakładzie Religioznawstwa i Filozofii Wschodu powstało w wyniku reaktywacji (działającego nieoficjalnie do roku 2007) Koła Badań nad Religią. Opiekunem naukowym Koła jest, jak poprzednio, prof. Krzysztof Kosior. Główne cele koła to:

 1. Organizacja odczytów w czasie których prelegentci prezentują wybrane zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki religioznawczej oraz filozofii religii.
 2. Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych tradycji religijnych, w celu wzbogacenia zrozumienia teoretycznego określonych problemów poprzez przyjrzenie się im także od strony praktyki życiowej (co w przypadku religii, duchowości, itd., jest czymś w zasadzie nieuniknionym).
 3. Organizacja konferencji naukowych.
 4. Organizacja wykładów i debat z zaproszonymi przez Koło gośćmi.
 5. Dyskusje i swobodna wymiana myśli. Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką!

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

KOŁO NAUKOWE EUROPEISTYKI

Przedmiotem zainteresowań Koła Naukowego Europeistyki UMCS są procesy integracyjne Europy, działanie instytucji jaką jest Unia Europejska, dociekania na temat przyszłego kształtu wspólnoty i podziału sił politycznych. Szczególnie priorytetowo traktowane są zjawiska kulturowe i społeczne, rozważane w kontekście bieżącego kryzysu ekonomicznego. Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów kierunków humanistycznych zainteresowanych wyżej wymienionymi kwestiami. Namawiamy do zgłaszania indywidualnych wystąpień (referaty, prezentacje) i tematów dyskusji. W ramach Koła możliwe jest także organizowanie tematycznych pokazów filmowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącymi Koła lub opiekunem naukowym.

KOŁO NAUKOWE „DORADZTWO I KOMUNIKACJA W BIZNESIE”

Celem Koła jest m.in. zgłębianie i doskonalenie wiedzy na temat doradztwa i komunikacji w biznesie, rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań w sekcjach tematycznych, rozwój naukowy i personalny członków Koła, wymiana doświadczeń, poglądów oraz idei na tematy związane z humanistyką i naukami społecznymi, a także ogólna działalność dla dobra Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Uczelni. Koło realizuje powyższe cele głównie poprzez organizowanie wykładów otwartych, debat, wyjazdów naukowych, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury i polityki. Członkami koła są studenci i doktoranci Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wydziału Artystycznego UMCS. Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkie osoby, organizacje czy instytucje zainteresowane naszą działalnością!