Współpraca z innymi jednostkami

Instytut Socjologii:

  • współpraca zagraniczna
    • Instytut Socjologii Uniwersytetu w Bergen 
  • współpraca zewnętrzna
    • Instytut Socjoologii KUL, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • współpraca wewnatrz uczelni
    • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej