Samorząd doktorantów WFiS

Studia doktoranckie obsługuje w Dziekanacie mgr Anna Szlachetka

pok.6, Wydział Filozofii i Socjologii, wt – pt: 10:00 – 14:00, tel. (81) 537-57-95,

e-mail: anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WFiS UMCS:

 • mgr Beata Fijołek – przewodnicząca (kontakt: beatafijolek[małpa]yahoo.com)
 • mgr Kamil Szymański - wiceprzewodniczący
 • mgr Przemysław Wrochna - sekretarz
 • mgr Olga Smalej
 • mgr Krzysztof Rojek

Przedstawiciele doktorantów WFiS w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS:

 • mgr Olga Smalej
 • mgr Krzysztof Rojek,
 • mgr Kamil Szymański

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Uczelnianym Zarządzie Samorządu Doktorantów UMCS:

 • mgr Beata Fijołek

Przedstawiciele doktorantów WFiS w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii:

 • mgr Krzysztof Rojek
 • mgr Kamil Szymański
 • mgr Beata Fijołek

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Instytutu Filozofii:

 • mgr Beata Fijołek

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Instytutu Socjologii:

 • mgr Przemysław Wrochna

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

 • Kamila Makarczuk, 
 • mgr Adam Podkowa, 
 • mgr Olga Smalej, 
 • mgr Krzysztof Rojek, 
 • mgr Beata Fijołek

Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji Doktoranckiej przyznającej stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:

 • mgr Beata Fijołek

Doktorantki – elektorki dokonujące wyboru dziekana i prodziekanów Wydziału na kadencję 2016-2020:

 • mgr Aleksandra Kołtun
 • mgr Olga Smalej

Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • mgr Beata Fijołek