Pracownicy Instytutu Fizyki laureatami konkursów NCN

15 maja 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 i POLONEZ 3. Do finansowania zakwalifikowano 6 projektów złożonych przez pracowników 5 wydziałów naszej Uczelni.

W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Nic dziwnego, że złożono w nim najwięcej wniosków, bo aż 1786. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln zł. 

POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na wzmocnienie współpracy między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 na łączną kwotę 28 mln zł.

Miło nam poinformować, że laureatami z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zostali:

prof. dr hab. Jerzy Żuk 

Tytuł projektu: "Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowych" (OPUS 12 - Panel ST7)

Przyznane środki: 748 tys. 950 zł

dr Maciej Dąbrowski

Tytuł projektu: "Proximity-induced ferromagnetism and valley polarization in 2D transition metal dichalcogenides" (POLONEZ 3 - Panel ST)

Przyznane środki: 795 tys. 264 zł

dr Maciej Dąbrowski w ramach w/w projektu będzie współpracował z dr hab. Ryszardem Zdybem, prof. nadzw. z Zakładu Fizyki Powierzchni i Nanostyuktur Instytutu Fizyki UMCS. 


Listy rankingowe

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2017