Zespoły Programowe

Zespół programowy dla kierunku Pedagogika specjalna

Koordynator kierunku – przewodniczący zespołu programowego:  dr Anna Prokopiak

Skład zespołu programowego:

Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
dr hab. Monika Parchomiuk, prof. uczelni
dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. uczelni 
dr hab. Piotr Gindrich, prof. uczelni
dr hab. Beata Szabała
dr Małgorzata Gulip

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Andrzej Chudnicki

Przedstawiciele samorządu studentów: Oliwia Deleżuch, Jowita Kwiatkowska

Interesariusze  zewnętrzni:
mgr Beata Sokołowska – Wicedyrektor SOSW nr 2 w Lublinie
dr Agnieszka Chodun – Wiceprezes zarządu Fundacja Alpha w Lublinie

Zespół programowy dla kierunku Psychologia

Koordynator Kierunku – przewodniczący zespołu programowego:    dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Skład zespołu programowego:

dr Dagmara Musiał - Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej 
dr Anna Tychmanowicz - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
dr Łucja Domańska - Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
dr Ewa Zawadzka - Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
dr Tomasz Knopik – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
dr Anna Tychmanowicz - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
dr  Anna Stachyra – Sokulska - Katedra Psychologii Społecznej

Przedstawiciele samorządu studentów:  Semyon Minich, Przemysław Celiński

Interesariusze  zewnętrzni:

dr Piotr Szczukiewicz – Dyrektor Zespołu Poradni nr 2, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie
mgr Marcin Narecki – Zespół Poradni nr 1, Specjalistyczna Poradnia Zawodowa nr 5 w Lublinie

 Zespół programowy dla kierunku Animacja kultury

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Wojciech Bobrowicz

Skład zespołu programowego:

dr Zbigniew Pakuła – Katedra Pedagogiki Kultury
dr Alicja Lisiecka - Katedra Pedagogiki Kultury
dr Rafał Wawer - Katedra Pedagogiki Kultury
dr Urszula Lewartowicz – Pracownia Animacji Kultury

Przedstawiciele samorządu studentów: Wiktoria Glińska, Melania Sowa

Interesariusze  zewnętrzni:
mgr Agnieszka Wojciechowska – Warsztaty Kultury w Lublinie
mgr Małgorzata Czarnomska  – Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS

Zespół programowy dla kierunku Praca socjalna

Koordynator kierunku –przewodniczący zespołu programowego:  prof. dr hab. Anna Kanios

Skład zespołu programowego:

Katedra Pedagogiki Społecznej
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
dr Patrycja Zielińska
dr Agata Świdzińska
dr Renata Krawczyk

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni
dr hab. Joanna Wierzejska
dr Katarzyna Nowosad
dr Grzegorz Sanecki

Przedstawiciele samorządu studentów: Anna Suchodolska, Sandra Molus

Interesariusze  zewnętrzni:
dr Anna Mazur- Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
mgr Anna Kłos – Firma PSPS Praca Socjalna Pomoc Społeczna

Zespół programowy dla kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Iwona Zwierzchowska

Skład zespołu programowego:
dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. uczelni  – Katedra Wczesnej Edukacji
dr hab. Teresa Parczewska, prof. uczelni – Katedra Dydaktyki
dr Krystyna Kusiak – Katedra Dydaktyki
dr Małgorzata Centner-Guz – Katedra Wczesnej Edukacji

Przedstawiciele samorządu studentów: Aleksandra Zawadzka,  Agata Wiśniewska

Interesariusze  zewnętrzni:
mgr Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – SP nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, dyrektor
mgr Jolanta Błaszczak – Przedszkole nr 63 w Lublinie, dyrektor

Zespół programowy dla kierunku: Pedagogika

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Lilianna Klimek

Skład zespołu programowego:

dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. uczelni – Katedra Teorii Wychowania
dr Katarzyna Wołk – Katedra Teorii Wychowania
dr Joanna Wrótniak – Katedra Teorii Wychowania
dr Katarzyna Korona – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Andrzej Chudnicki - Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Marzena Kowaluk-Romanek  – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
dr Monika Hajkowska – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych

Przedstawiciele samorządu studentów: Ewa Pałys, Paulina Siwiec

Interesariusze  zewnętrzni:
dr Dorota Sikora – Zespół Poradni nr 3 w Lublinie
mgr Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie

 Zespół programowy dla kierunku Pedagogika resocjalizacyjna

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Ewa Trojanowska

Skład zespołu programowego:
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr hab. Andrzej Węgliński, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Andrzej Chudnicki – Katedra  Pedagogiki Resocjalizacyjnej     

Przedstawiciele samorządu studentów: Dominika Gawron, Dorota Samulak

Interesariusze  zewnętrzni:
Barbara Bojko-Kulpa- Prezes Zarządu Stowarzyszenia POSTIS
Anna Dyś  - Kurator Okręgowy w Lublinie

Zespół programowy dla kierunku Rozwój Zasobów Ludzkich

Koordynator kierunku – przewodniczący zespołu programowego:  dr hab. Andrzej Różański, kierownik Pracowni Rozwoju Zasobów Ludzkich

Skład zespołu programowego:
dr hab. Marta Czechowska Bieluga
dr hab. Agnieszka Bochniarz
dr hab. Ewa Sarzyńska Mazurek
dr Anna Stachyra Sokulska
dr hab. Katarzyna Klimkowska
dr Anna Grabowiec
dr Monika Baczewska-Ciupa, BPiPN UMCS

Przedstawiciele samorządu studentów: Kaja Szach; Julia Wiatr

Interesariusze  zewnętrzni:
mgr Angelika Ambroziewicz, Polimex Mostostal S.A. Warszawa
dr Barbara Kozak, Luxmed Lublin