Zespoły Programowe

 

Zespół programowy dla kierunku Pedagogika specjalna

Koordynator kierunku – przewodniczący zespołu programowego:  dr Anna Prokopiak

Skład zespołu programowego:

Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
prof. dr hab. Maria Chodkowska
dr hab. Zofia Palak, profesor uczelni
dr hab. Monika Parchomiuk, profesor uczelni
dr hab. Zdzisław Kazanowski, profesor uczelni
dr hab. Piotr Gindrich, profesor uczelni
dr hab. Andrzej Pielecki, profesor dydaktyczny
dr hab. Beata Szabała
dr Katarzyna Rusinek
dr Magdalena Wójcik
dr Dorota Chimicz
dr Małgorzata Gulip

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Andrzej Chudnicki

Przedstawiciele samorządu studentów:
Magdalena Wieśniak
Natalia Grabowska

Interesariusze  zewnętrzni:
Beata Sokołowska - SOSW nr 2 w Lublinie
Agnieszka Chodun - Fundacja Alpha w Lublinie

 

Zespół programowy dla kierunku Psychologia

Koordynator Kierunku – przewodniczący zespołu programowego:  dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Skład zespołu programowego:
dr Tomasz Knopik – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
dr Dagmara Musiał - Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
dr Anna Tychmanowicz – Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
doc. dr  Renata Wiechnik - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
dr Ewa Zawadzka – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
mgr Anna Stachyra-Sokulska -  Katedra Psychologii Społecznej

Przedstawiciele samorządu studentów:
Mateusz Dudka
Karolina Wróbel

Interesariusze  zewnętrzni:
dr Piotr Szczukiewicz – Dyrektor Zespołu Poradni nr 2, Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna nr 4, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie
mgr Marcin Narecki – Zespół Poradni nr 1, Specjalistyczna Poradnia Zawodowa nr 5 w Lublinie

 

Zespół programowy dla kierunku Animacja kultury

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Wojciech Bobrowicz

Skład zespołu programowego:
dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Kultury
dr Alicja Lisiecka – Katedra Pedagogiki Kultury
dr Zbigniew Pakuła – Katedra Pedagogiki Kultury
dr Marcin Cabak – Katedra Pedagogiki Kultury
dr Urszula Lewartowicz – Katedra Pedagogiki Kultury

Przedstawiciele samorządu studentów:
Agnieszka Kotek
Katarzyna Wrona

Interesariusze  zewnętrzni:
Agnieszka Wojciechowska – Warsztaty Kultury w Lublinie
Małgorzata Kwiatkowska – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

 

Zespół programowy dla kierunku praca socjalna

Koordynator kierunku –przewodniczący zespołu programowego:  prof. dr hab. Anna Kanios

Skład zespołu programowego:

Katedra Pedagogiki Społecznej
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga- prof. uczelni
dr Patrycja Zielińska
dr Anna Lada
dr Renata Krawczyk

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
dr hab. Joanna Wierzejska
dr Grzegorz Sanecki

Przedstawiciele samorządu studentów:
Żaneta Kisiel 
Aleksandra Wydra

Interesariusze  zewnętrzni:
dr Anna Mazur- Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
mgr Anna Kłos – własna firma - Praca Socjalna Pomoc Społeczna -Doradztwo metodyczne i organizacyjne, Kazimierzówka k/Świdnika

 

Zespół programowy dla kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Zofia Maleszyk

Skład zespołu programowego:
dr Krystyna Kusiak – Katedra Dydaktyki
dr Ewa Sosnowska-Bielicz – Katedra Dydaktyki
dr Małgorzata Centner-Guz – Katedra Wczesnej Edukacji
dr Iwona Zwierzchowska – Katedra Wczesnej Edukacji

Przedstawiciele samorządu studentów:
Natalia Olek
Dominika Wiśniewska

Interesariusze  zewnętrzni:
dr Agnieszka Łukasiewicz – Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie, inspektor
mgr Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – SP nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, dyrektor
mgr Jolanta Błaszczak – Przedszkole nr 63 w Lublinie, dyrektor

 

Zespół programowy dla kierunku: Pedagogika

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr Lilianna Klimek

Skład zespołu programowego:
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. uczelni – Katedra Teorii Wychowania
dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni - Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. uczelni – Katedra Teorii Wychowania
dr Katarzyna Wołk – Katedra Teorii Wychowania
dr Joanna Wrótniak – Katedra Teorii Wychowania
dr Magdalena Barabas - Katedra Teorii Wychowania
dr hab. Andrzej Węgliński, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Andrzej Chudnicki - Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Katarzyna Korona - Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Przedstawiciele samorządu studentów:
Iwona Zawiślak
Monika Błaszczak

Interesariusze  zewnętrzni:
dr Dorota Sikora – Zespół Poradni nr 3 w Lublinie
mgr Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie

 

 

 

Zespół programowy dla kierunku anglojęzycznego Edukacja i Terapia

Koordynator kierunku  – przewodniczący zespołu programowego: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

Skład zespołu programowego:
dr Magdalena Wójcik - Katedra Psychopedagogiki specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
dr Anna Prokopiak - Katedra Psychopedagogiki specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
dr Dorota Chimicz - Katedra Psychopedagogiki specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
dr hab. Anna Wojnarska, prof. uczelni - Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Katarzyna Korona    Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej                         

Przedstawiciele samorządu studentów:
Magdalena Wieśniak
Natalia Grabowska

Interesariusze  zewnętrzni:
mgr Leszek Wojciechowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie
mgr Agnieszka Chodun - Fundacja Alpha w Lublinie