Zespół

dr Anna Sroka-Bartnicka   Znajdź mnie na Researchgate!
dr Dominika Kidaj   Znajdź mnie na Researchgate!
dr Katarzyna Zamłyńska   Znajdź mnie na Researchgate!
mgr Katarzyna Suśniak      
Mikołaj Krysa      
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Lider