Kontakt

dr Anna Sroka-Bartnicka

Zakład Genetyki i Mikrobiologii
Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

 

asrokaba@poczta.umcs.lublin.pl

0048 815375981

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Lider