Zasady dla autorów

Informujemy, że zgłaszanie materiałów do publikacji w czasopiśmie odbywa się za pośrednictwem strony:

https://journals.umcs.pl/et/about/submissions#onlineSubmissions

Prosimy o zapoznanie się z wyłożonymi na tej stronie wytycznymi dla autorów i ich respektowanie w zgłaszanym tekście.