Zaproszenie do współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Od 2017 roku UMCS jako Lider konsorcjum jednostek naukowych (UMCS, KUL, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) realizuje kolejne edycje projektów badawczo-rozwojowych pod nazwą Inkubator Innowacyjności.

W ramach Inkubatora Innowacyjności udało się przeprowadzić łącznie 36 prac przedwrożeniowych, w wyniku których powstały nowatorskie technologie, preparaty czy urządzenia, w tym również w obszarze ekoinnowacji. Wiele z nich zostało nagrodzonych na międzynarodowych wystawach wynalazków, aktualnie kilka z nich funkcjonuje na rynku lub jest wdrażanych do produkcji.

Spośród wielu projektów B+R koordynowanych przez CTWiT we współpracy z przedsiębiorcami, ze względu na swoją różnorodność, współpracę, wielosektorowość, możliwości promocji i rozwoju, projekt Inkubator Innowacyjności jest najciekawszym w naszym portfolio.

Powoli finalizujemy działania projektowe, a poniższy film stanowi podsumowanie zrealizowanych prac i jednocześnie zaproszenie do współpracy z CTWiT UMCS.

Mamy nadzieję, że tym udało nam się Państwa zachęcić do nawiązania współpracy, a przedstawione osiągnięcia to dopiero początek.

Zapraszamy!


Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin
tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2023