Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Wioletta Ostrowska

mgr Wioletta Ostrowska
Stanowisko
specjalista
Jednostki
CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
Telefon
81 537 55 40
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.biznes.umcs.pl
Konsultacje

 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

2015

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowe studia Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej

2012

Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Podyplomowe Studia Metody informatyczne w badaniach społecznych;

2008       

OIC POLAND i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,Podyplomowe Studia Menedżerskie – Doradztwo Zawodowe; uzyskane: przygotowanie do zawodu doradcy zawodowego,

2007       

Katolicki Uniwersytet Lubelski,Podyplomowe Studia Public Relations;  uzyskane: przygotowanie specjalistyczne w zakresie PR,

2004

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego; uzyskane: uprawnienia pedagogiczne

2003

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii; uzyskany tytuł: magister Socjologii.

Doświadczenie zawodowe:

od 2006 r. w projektach unijnych; doświadczenie na wszystkich etapach przygotowania
i realizacji projektów z  różnych programów i działań:

Projekty grantowe dofinasowane przez MEiN:

- Inkubator Innowacyjności +

- Inkubator Innowacyjności 2.0

- Inkubator Innowacyjności 4.0

rozliczenia konsorcjum 4 jednostek – UMCS, UM, KUL, KUL Creative po stronie LIDERA

- Projekt Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji TECHAMTSTRATEG NCBiR

- REINITIALISTE – Horyzont 2020

- Xantophylls in the retina of the eye TEAM FNP

- Lubelska Wyżyna Fotoniki NCBiR, UM Woj. Lubelskiego, projekty B+R REEPHOT, DEFTLS, DEFROST i FIBROUS,

- Międzynarodowe Studia Doktoranckie Wydział Chemii NCBiR,

Nowe studia międzykierunkowe"Matematyka i Finanse", WMFiI, NCBiR

od 2010 r. w badaniach społecznych; badania i raporty na zlecenie min. Biostat/SGGW, Biostat/UP Poznań, WSEiI, UM Lublin, EDS Fundacja Nowy Staw,

od 2011 r. doradca zawodowy, trener specjalizujący się w tematyce rynku pracy, szereg przeprowadzonych projektów szkoleniowych na terenie Polski.

Członkowstwo w organizacjach:

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin - Münster

Członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości SM Czuby

W latach 2017-2021 Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przy ZS nr 5 w Lublinie

Członek Pokojowego Patrolu WOŚP