Zaproszenie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobrostan zwierząt. Perspektywa prawna”
Lublin – Iwano-Frankiwsk, 26 października 2023 r.

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Prawna ochrona zwierząt”, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Prawa Rolnego Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz Fundacją Inicjatyw Akademickich w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Dobrostan zwierząt. Perspektywa prawna”. Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online). Zasadniczym celem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany poglądów rozmaitych środowisk. Stąd też do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak również osoby, które w praktyce zajmują się ochroną zwierząt. Podobnie jak w latach ubiegłych, liczymy na udział legislatorów, osób wykonujących zawody prawnicze, przedstawicieli organów ścigania, pracowników państwowych organów kontroli, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli samorządu rolniczego, przedsiębiorców oraz członków organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Temat:

Polepszenie warunków bytowych zwierząt (niezależnie od ich przeznaczenia) w znacznej mierze warunkowane jest przez obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne. Mając to na względzie, zachęcamy Państwa do udziału w debacie na temat normatywnych podstaw ochrony dobrostanu zwierząt oraz instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych gwarancji jej realizacji. Niewątpliwie są to zagadnienia złożone, które wymagają konfrontowania ze sobą rozmaitych poglądów, a przy tym czerpania z dorobku różnych dyscyplin naukowych. Niezależnie od tego, zasadniczym celem organizatorów jest przedstawienie dobrostanu zwierząt z perspektywy prawnej.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Zasada ochrony dobrostanu zwierząt
 • Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Rola instytucji państwa w zapewnieniu dobrostanu zwierząt
 • Działalność organizacji społecznych na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt
 • Odpowiedzialność prawna za naruszenia wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt
 • Aksjologia unormowań prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Dobrostan zwierząt a inne wartości prawne
 • Postęp cywilizacyjny a dobrostan zwierząt
 • Edukacja w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Dobrostan zwierząt a działalność rolnicza i gospodarcza
 • Dobrostan zwierząt jako element zrównoważonego rozwoju

Miejsce obrad:

Budynek Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin