Zapisy na fakultety - Instytut Pedagogiki

WYBÓR W SYSTEMIE MOŻLIWY BĘDZIE W DNIACH 17-19.01.2017R.

                                             INFORMACJE WAŻNE PRZY WYBORZE FAKULTETU


1. Dolna granica liczebności każdego fakultetu wynosi 20 osób – minimalna liczba warunkująca uruchomienie.
2. Istnieje możliwość przyjęcia studenta na zajęcia fakultatywne spoza listy, tylko w dwóch przypadkach:
2.1. Student nie zapisał się w ustalonym terminie na żaden fakultet – wymagana jest wówczas pisemna zgoda Z-cy Dyrektora Instytutu (doc. dr Ewa Kozak – Czyżewska),
2.2. Student chce zmienić tematykę fakultetu – wymagana jest pisemna zgoda Prowadzącego fakultet, na który uprzednio student się zapisał oraz zgoda nauczyciela akademickiego przyjmującego studenta na swój fakultet. Zmiany tematyki fakultetu, student po uzyskaniu zgody obu osób prowadzących, może dokonać zanim listy osób przyjętych na dany fakultet zostaną przekazane do Dziekanatu tj. do 31 stycznia 2017r.

ZAPISY

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2017