Zadania projektu

W ramach Projektu zaplanowano do realizacji 3 grupy działań strategicznych. Każdej grupie przyporządkowano zadania szczegółowe.

W ramach pierwszej grupy działań (Zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne) przewidziano do realizacji następujące zadania:

1) zaangażowanie zagranicznych absolwentów w działania edukacyjne,
2) zaangażowanie zagranicznych absolwentów w wydarzenie „Drzwi Otwarte UMCS”,
3) zaangażowanie zagranicznych absolwentów w organizację „UMCS Days”,
4) udział koordynatorów projektu w konferencji networkingowej ICAReAlumni.

W ramach drugiej grupy działań (Tworzenie aplikacji i stron www) przewidziano do realizacji następujące zadania:

1) stworzenie i wykorzystanie aplikacji na urządzenia przenośne,
2) przemodelowanie struktury i układu stron www prowadzonych w j. obcych.

W ramach trzeciej grupy działań (Działania on-line w mediach społecznościowych) przewidziano do realizacji następujące zadania:

1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wśród zagranicznych absolwentów dotyczącej możliwości zapisania
się do newslettera UMCS oraz dołączenia do fanów UMCS w mediach społecznościowych,
2) opracowanie 6 materiałów video do kampanii informacyjno-promocyjnej w formule kampanii „success story”.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni.