Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Marcin Gołębiowski
Dyrektor Centrum Promocji UMCS
telefon: +48 81 537 57 64
e-mail: marcin.golebiowski@poczta.umcs.lublin.pl

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni.