XVII Lubelski Festiwal Nauki - KOŃCZY SIĘ TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Tegoroczny XVII Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w terminie 18-24 wrzenia 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Wydarzenie uzyskało dofinansowanie w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Głównym liderem tegorocznej edycji festiwalu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Projekty indywidualne uczelni upowszechniające, promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe, zostaną zrealizowane w sposób hybrydowy: przykładowo  –  laboratoria i warsztaty odbędą się w formie tradycyjnej przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, zaś wykłady – online za pomocą dostępnych komunikatorów, np. Teams. W bieżącym roku możliwe jest umiędzynarodowienie festiwalu, w związku z tym proszę  o zgłaszanie również projektów w języku angielskim i innych językach obcych.

Już można zgłaszać projekty!

Na stronie LFN znajduje się instrukcja, jak to robić.

https://www.festiwal.lublin.pl/

Pozdrawiam serdecznie,

 

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2021