Wyróżnienie prof. Janusza Kirenko

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Janusz Marian Kirenko z Instytutu Pedagogiki otrzymał dyplom gratulacyjny Prezydenta Miasta Lublin w X edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.

Serdecznie gratulujemy!

prof. dr hab. Janusz Marian Kirenko
„Ekspert i autorytet w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zajmuje się teorią i praktyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego, seksualnością osób z niepełnosprawnością, jak również wybranymi problemami edukacji zdrowotnej, pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i pedeutologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań analitycznych i empirycznych, w tym 18 monografii. Profesor Kirenko zajmuje się również działalnością artystyczną. Maluje obrazy – różnymi technikami i w różnych konwencjach. Jest także członkiem różnych gremiów i towarzystw naukowych oraz społecznych.”

Źródło: www.um.lublin.pl 

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 maja 2015