Wykonawcy projektu

INFORMACJE O OSOBACH REALIZUJĄCYCH GRANT

 

1. Kierownik grantu: dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS

 

  • Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Pracy i Organizacyjnej (European Association of Work and Organizational Psychology - EAWOP)
  • Członek European Association for Developmental Psychology – EADP
  • Autorka 3 monografii (m.in. Psychologia przemysłowa, Wyd. Difin, Warszawa, 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów, publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.
  • Badania i publikacje z zakresu psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej i psychologii zarządzania/pracy/przemysłowej, dotyczące planów życiowych i zawodowych osób wkraczających w dorosłość, zachowań nieadaptacyjnych, jak prokrastynowanie, problemów adaptacyjnych osób z ASD.

e-mail: katarzyna.markiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

 

2. Wykonawcy

  • mgr Mateusz Markiewicz, psycholog
  • mgr Paweł Zając, informatyk

3. Studenci zaangażowani w realizację zadań projektowych

  • Martyna Machnica, V rok, studia jednolite magisterskie stacjonarne, Psychologia
  • Bartosz Jastrzębski, V rok, studia jednolite magisterskie stacjonarne, Psychologia