Wykład adaptacyjny dla studentów I roku

Wykład adaptacyjny „Życiozaradni - o problemach i radzeniu sobie z nimi” dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich odbędzie się w dwóch grupach:

2 października 2019 r. godz. 8.15-11.15 (Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12) studenci kierunków

- Psychologia

- Praca socjalna

- Animacja kultury (studia licencjackie)

 

4 października 2019 r. godz. 8.15-11.15 (Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12) studenci kierunków

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)

- Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie)

- Pedagogika (studia licencjackie)

 

Wykład poprowadzi dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2019