Wykaz formalnych interesariuszy

WYKAZ PLACÓWEK I INSTYTUCJI, KTÓRYCH PRACOWNICY WSPÓŁPRACUJĄ

Z WYDZIAŁEM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS NA PODSTAWIE POROZUMIENIA

 1. Przedszkola w Lublinie nr: 64, 14, 16, 87, 75, 54
 2. Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie
 4. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie
 5. Lubelska Komenda Wojewódzka Policji
 6. Port Lotniczy SA Lublin
 7. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
 8. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 10. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie
 11. Centrum Terapii i Diagnozy ,,Inicjatywa” w Puławach
 12. Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie
 13. Politechnika Lubelska
 14. Kuratorium Oświaty
 15. Zakład Karny w: Białej Podlaskiej, Włodawie, Opolu Lubelskim
 16. Sąd Okręgowy w Lublinie i Zamościu
 17. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu
 18. Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 19. Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej
 20. Państwowe Muzeum na Majdanku Lubelskim
 21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, ul. Hirszfelda
 23. Zespół Szkół nr 4 w Lublinie
 24. Centrum Edukacji i Wspomagania Rozwoju INSIGNIS w Lublinie
 25. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem Integracyjnym w Lublinie
 26. Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie
 27. Niepubliczne Przedszkole ,,Kubuś” w Mętowie
 28. Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL w Lublinie
 29. Szkoła Podstawowa nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie