Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ

DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

      Koordynator Zespołu – dr Małgorzata Chojak

 1. prof. dr hab. Anna Kanios – Katedra Pedagogiki Społecznej 
 2. dr Jolanta Andrzejewska, prof. uczelni  – Katedra Wczesnej Edukacji
 3. dr Katarzyna Nowosad – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 4. dr Małgorzata Brodacka – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 5. dr Monika Hajkowska  – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 6. dr Katarzyna Korona – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 7. dr Katarzyn Wołk – Katedra Teorii Wychowania
 8. dr Zbigniew Pakuła – Katedra Pedagogiki Kultury
 9. dr Urszula Olejnik – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 10. dr Ewa Sosnowska-Bielicz – Katedra Dydaktyki
 11. dr Robert Modrzyński – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 12. dr Dagmara Musiał – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 13. dr Maria Sidoruk  - Katedra Psychologii Społecznej
 14. dr Joanna Pluta  - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości