Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ
DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

      Koordynator Zespołu – dr Małgorzata Chojak

 1. dr Agata Świdzińska  – Katedra Pedagogiki Społecznej 
 2. dr Ewa Nestorowicz  – Katedra Wczesnej Edukacji
 3. dr Katarzyna Nowosad – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 4. dr Małgorzata Brodacka – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 5. dr Monika Hajkowska  – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 6. dr Małgorzata Osińska – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 7. dr Magdalena Barabas – Katedra Teorii Wychowania
 8. dr Zbigniew Pakuła – Katedra Pedagogiki Kultury
 9. dr Anna Witek – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 10. dr Ewa Sosnowska- Bielicz – Katedra Dydaktyki
 11. mgr Magdalena Stradomska – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 12. dr Dagmara Musiał – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 13. dr Krzysztof Leoniak  - Katedra Psychologii Społecznej
 14. dr  Joanna Pluta  - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości