Wydziałowy Zespół ds. Promocji Wydziału

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI WYDZIAŁU

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

       Koordynator  Zespołu – dr Urszula Lewartowicz

 

 1. dr  hab. Małgorzata Kuśpit – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 2. dr hab. Beata Szabała – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 3. dr hab. Renata Bednarz-Grzybek – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 4. dr hab. Paweł Maciaszczyk – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 5. dr Katarzyna Wołk – Katedra Teorii Wychowania  
 6. dr Iwona Zwierzchowska  – Katedra Wczesnej Edukacji
 7. dr Urszula Lewartowicz– Katedra Pedagogiki Kultury
 8. dr Małgorzata Samujło – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 9. dr Agata Świdzińska – Katedra Pedagogiki Społecznej
 10. dr Ewa Sosnowska-Bielicz– Katedra Dydaktyki
 11. dr Paulina Banaszkiewicz- Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 12. dr Katarzyna Rutkowska – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 13.  dr Jolanta Wolińska  -  Katedra Psychologii Społecznej
 14. mgr Marlena Stradomska – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii