Wydziałowy Zespół ds. Promocji Wydziału

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI WYDZIAŁU
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

        Koordynator  Zespołu – dr Urszula Lewartowicz

 1. dr hab. Anna Boguszewska, prof. uczelni - Katedra Wczesnej Edukacji
 2. dr  hab. Małgorzata Kuśpit – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 3. dr hab. Beata Szabała – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 4. dr hab. Renata Bednarz-Grzybek – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 5. dr Wojciech Czerski – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 6. dr Katarzyna Wołk – Katedra Teorii Wychowania 
 7. dr Małgorzata Samujło – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 8. dr Patrycja Zielińska – Katedra Pedagogiki Społecznej
 9. dr Ewa Sosnowska-Bielicz– Katedra Dydaktyki
 10. dr Paulina Banaszkiewicz – Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 11. mgr Agnieszka Pisarska – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 12. dr Jolanta Wolińska  -  Katedra Psychologii Społecznej
 13. mgr Marlena Stradomska – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii