Wydziałowy Zespół ds. Erasmusa i Współpracy Międzynarodowej

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ  DS. ERASMUSA I WSPÓŁPRACY  MIĘDZYNARODOWEJ
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

       Koordynatorzy  Zespołu – dr Alicja Lisiecka, dr Dorota Chimicz

 1. dr hab. Anna Dudak, prof. uczelni– Katedra Teorii Wychowania 
 2. dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Społecznej
 3. dr hab. Anna Wojnarska, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 4. dr hab. Beata Bednarczuk, prof. uczelni – Katedra Dydaktyki
 5. dr hab. Małgorzata Kuśpit – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 6. dr hab. Agnieszka Buczak – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 7. dr hab. Krzysztof Stachyra  – Katedra Wczesnej Edukacji
 8. dr Magdalena Wójcik – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 9. dr Agnieszka Gabryś – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 10. dr Sara Filipiak  – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 11. dr Anna Błaszczak- Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 12. dr Justyna Gerłowska -  Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 13. dr  Anna Stachyra - Sokulska – Katedra Psychologii Społecznej