Wydziałowy Zespół ds. Dostępności dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami

  WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ

DS. DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA KADENCJĘ 2021-2024

 

Przewodniczący Zespołu  - dr Dorota Chimicz

 1. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS - Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 2. dr Anna Prokopiak – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 3. dr Tomasz Knopik - Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 4. dr Marzena Okrasa - Katedra Pedagogiki Społecznej 
 5. dr Agata Świdzińska - Katedra Pedagogiki Społecznej 
 6. dr Krystyna Kusiak – Katedra Dydaktyki
 7. dr Małgorzata Gulip - Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 8. dr Katarzyna Wiejak - Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 9. dr Renata Krawczyk - Katedra Pedagogiki Społecznej 
 10. dr Justyna Gerłowska - Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 11. dr Ewa Niestorowicz – Katedra Wczesnej Edukacji