Wydziałowy Zespół ds. Angielskiej Wersji Planów Studiów

WYDZIAŁOWY ZESPOŁ DS. ANGIELSKIEJ WERSJI PLANÓW STUDIÓW

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

       Koordynator Zespołu  - dr Magdalena Wójcik

 1. Dr hab. Anna Dudak, prof. uczelni – Katedra Teorii Wychowania
 2. Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni  – Katedra Pedagogiki Społecznej
 3. Dr hab. Beata Bednarczuk, prof. uczelni – Katedra Dydaktyki
 4. Dr hab. Małgorzata Kuśpit – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 5. Dr hab. Anna Wojnarska, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 6. Dr hab. Agnieszka Buczak – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 7. Dr hab. Krzysztof Stachyra – Katedra Wczesnej Edukacji
 8. Dr Agnieszka Gabryś – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 9. Dr Alicja Lisiecka – Katedra Pedagogiki Kultury
 10. Dr Sara Filipiak – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 11. Dr Anna Błaszczak – Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 12. Dr Justyna Gerłowska – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 13. Mgr Anna Stachyra-Sokulska – Katedra Psychologii Społecznej