Wydziałowy Zespół ds. Angielskiej Wersji Planów Studiów

WYDZIAŁOWY ZESPOŁ DS. ANGIELSKIEJ WERSJI PLANÓW STUDIÓW
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

  1. dr hab. Anna Wojnarska, prof. uczelni – Pedagogika resocjalizacyjna
  2. dr hab. Krzysztof Stachyra – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  3. dr hab. Agnieszka Buczak – Pedagogika
  4. dr Alicja Lisiecka – Animacja kultury
  5. dr Sara Filipiak – Psychologia
  6. dr Magdalena Wójcik – Pedagogika specjalna
  7. mgr Łukasz Kwiatkowski  – Praca Socjalna