Wydziałowa Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 Skład Komisji

Przewodniczący
dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS

Członkowie:
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS
dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. UMCS
dr hab. Zofia Palak, prof. UMCS

Przedstawiciel Związków Zawodowych
dr hab.  Anna Wiatrowska