Wydziałowa Komisja Konkursowa "Złote indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii"

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA
OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,  ,ZŁOTE INDEKSY
 WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS”

„Integracja – kultura – edukacja”

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Członkowie Zespołu
 1. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni
 2. dr hab. Monika Parchomiuk, prof. uczelni
 3. dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni
 4. dr hab. Anna Boguszewska, prof. uczelni
 5. dr hab. Piotr Gindrich, prof. uczelni
 6. dr Alicja Lisiecka
 7. dr Urszula Lewartowicz
 8. dr Patrycja Zielińska 
 9. dr Agata Świdzińska
 10. dr Andrzej Chudnicki
 11. dr Katarzyna Korona
 12. dr Magdalena Barabas
 13. dr Krystyna Kusiak
 14. dr Katarzyna Rutkowska
 15.  dr Tomasz Knopik

KOMISJA KONKURSOWA
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
,,ZŁOTE INDEKSY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS”
„Integracja – kultura – edukacja”

Pedagogika:
 • dr hab. Teresa Zubrzycka – Maciąg, prof. UMCS (przewodnicząca)
 • dr hab. Katarzyna  Klimkowska, prof. UMCS
 • dr hab. Barbara  Kalinowska –Witek, prof. UMCS
 • dr Katarzyna  Wołk
 • dr Magdalena  Barabas
Psychologia:
 • dr Tomasz Knopik (przewodniczący)
 • dr Katarzyna Rutkowska
 • dr Dagmara Musiał
przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: mgr Mateusz Dudka

Pedagogika specjalna:
 • dr Anna Prokopiak  (przewodnicząca)
 • dr Katarzyna Rusinek
 • dr Gulip Małgorzata
 • dr Dorota Chimicz
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: mgr Beata Sokołowska

Animacja kultury:
 • dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS (przewodniczący)
 • dr Alicja Lisiecka
 • dr Urszula Lewartowicz

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • Małgorzata Kwiatkowska - ACKiM UMCS "Chatka Żaka"
 • Agnieszka Walkiewicz - Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"
Praca socjalna:
 • dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS (przewodnicząca)
 • dr hab. Mariusz Korczyński, prof. UMCS
 • dr Anna Lada
 • dr Agata Świdzińska
przedstawicielka Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej: Martyna Świć

Pedagogika resocjalizacyjna:

 • dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS (przewodnicząca)
 • dr Andrzej Chudnicki
 • dr Katarzyna Korona
 • dr Małgorzata Osińska

  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

 • mjr Joanna Turowska – Areszt Śledczy Lublin
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:
 • dr hab. Anna Boguszewska, prof. UMCS - przewodnicząca
 • dr Małgorzata Centner-Guz
 • dr Justyna Sala-Suszyńska
 • dr Krystyna Kusiak
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych mgr Agnieszka Zatorska – „Akademia Przedszkolaczka”