Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA  SIĘ

NA KADENCJĘ 2019-2024

 

       Przewodnicząca Komisji – dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

 

  1. Prof. dr hab. Anna Kanios – Katedra Pedagogiki Społecznej
  2. dr hab. Wiesław Żardecki, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Kultury
  3. dr hab. Andrzej Węgliński, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
  4. dr Agnieszka Bochniarz – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
  5. dr Anna Prokopiak – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i SocjopedagogikiSpecjalnej
  6. dr Zofia Maleszyk – Katedra Dydaktyki
  7. dr Małgorzata Kostka-Szymańska – Katedra Psychologii Edukacyjnej i DiagnozyPsychologicznej
  8. dr Iwona Zwierzchowska – Katedra Wczesnej Edukacji