Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA  SIĘ
I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
NA KADENCJĘ 2021-2024

       Przewodnicząca Komisji – dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

  1. dr Renata Krawczyk – Katedra Pedagogiki Społecznej
  2. dr Wojciech Bobrowicz – KatedraPedagogiki Kultury
  3. dr Andrzej Chudnicki – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
  4. dr Małgorzata Brodacka – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
  5. dr Małgorzata Kostka-Szymańska – Katedra Psychologii Edukacyjnej i DiagnozyPsychologicznej
  6. dr Małgorzata Centner-Guz – Katedra Wczesnej Edukacji
  7. dr Marzena Kowaluk- Romanek – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej