Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Patronce UMCS

W 2017 roku społeczność akademicka naszego Uniwersytetu świętowała 150. rocznicę urodzin Patronki Uczelni, Marii Curie-Skłodowskiej. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń oraz inicjatyw upamiętniających tę wielką Uczoną. W ramach jubileuszu organizowany był także konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Noblistki. Zgłoszenia można było nadsyłać do końca sierpnia br. Teraz nadszedł czas, aby poznać wyniki konkursu. Zwycięskie prace dyplomowe wyłoniono w dwóch kategoriach: praca licencjacka i inżynierska oraz praca magisterska.

Gremium powołane przez Rektora UMCS dokonało oceny nadesłanych dysertacji oraz przyznało nagrody. W skład komisji konkursowej weszli pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu:

  • przewodnicząca komisji: dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.;
  • członkowie komisji: prof. dr hab. Iwona Hofman, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. oraz dr Zbigniew Surowiec.

W kategorii prace licencjackie i inżynierskie komisja jednogłośnie przyznała I nagrodę w wys. 3 000 zł brutto Grzegorzowi Chwesewiczowi za pracę pt. „Rad w środowisku naturalnym”. Wyróżnienie oraz 1 000 zł brutto otrzymała Agnieszka Łagód za „Rad, jego właściwości, otrzymywanie i oznaczenia”. Obie prace powstały na Wydziale Chemii UMCS, a ich promotorem był dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw.

W kategorii najlepsza praca magisterska nie przyznano I nagrody, natomiast dwie osoby otrzymały wyróżnienia w wysokości 1 000 zł brutto. Nagrodzone zostały: Kinga Chwedoruk za „Badania skażenia organizmów ptaków drapieżnych strontem-90”. (Wydział Chemii UMCS, promotor - dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw.) oraz Izabela Metler-Matuszewska za pracę pt.: „Biografia Marii Skłodowskiej-Curie we francuskim i polskim repertuarze wydawniczym w latach 1925-2015. Analiza porównawcza” (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor - dr hab. Bożena Koredczuk, prof. nadzw.).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

    Wydarzenia

    Data dodania
    27 września 2018