Wykłady otwarte pracowników Wydziału Chemii UMCS

Jedną z inicjatyw w ramach jubileuszu 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej są wykłady otwarte organizowane przez pracowników Wydziału Chemii UMCS. Prelekcje są powiązane tematycznie z życiem bądź odkryciami naukowymi Noblistki.

Do tej pory odbyły się następujące wydarzenia:

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. – wykład pt. „Oznaczanie izotopów promieniotwórczych dawniej i dziś.” podczas konferencji: Fizykochemia Granicy Faz, Metody Instrumentalne w Lublinie (23-26.04.2017)

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. – wykład pt. „Dzienniki Marii i Piotra Curie - zapis trudów badaczy.” podczas 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu  (17-21.09.2017)

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. - wykład pt. „Badania Marii Curie-Skłodowskiej w świetle zapisów w jej dzienniku laboratoryjnym” w Lubelskim Towarzystwie Naukowym (27.05.2017)

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. - wykład pt. „Co kryją dzienniki Marii Curie-Skłodowskiej? Nauka i Przemysł - Lubelskie Spotkania Studenckie. Wykład, UMCS Lublin, (20.06.2017)

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. - wykład pt. „Maria Skłodowska-Curie - odkrycie radu. W 150 rocznicę urodzin” - na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno w Górno-Leszczyny (22.09.2017)

Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. wykład „Maria Curie Skłodowska - droga do Nobla” podczas Drzwi Otwartych na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach (17.03.2017)

Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. wykład „Tajemnice niezwykłych odkryć” podczas Matury Próbnej z chemii 2017 na Wydziale Chemii UMCS (8.04.2017)

Z kolei 7 listopada, w dniu urodzin Patronki UMCS, dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. poprowadzi w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach wykład pt. „Ile znaczą odkrycia Marii Curie-Skłodowskiej?”

    Wydarzenia

    Data dodania
    3 listopada 2017