Rozmowa z wnuczką Marii Curie-Skłodowskiej (materiał filmowy)

Rok 2017 jest szczególny dla naszego Uniwersytetu - obchodzimy bowiem 150. rocznicę urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Jej pasja zdobywania wiedzy oraz niebywała determinacja doprowadziły do epokowych odkryć, które stały się impulsem do rozwoju nowych gałęzi chemii, fizyki i medycyny.

Fot. Muzeum Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W ramach obchodów jubileuszu UMCS organizuje rozmaite wydarzenia mające na celu uhonorowanie uczonej oraz zachęcenie do zapoznania się z jej osiągnięciami.

W maju br. prof. dr hab. Bożena Pomorska oraz prof. dr hab. Krzysztof Pomorski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przebywali w Paryżu na konferencji naukowej, dzięki czemu mieli okazję przeprowadzić wywiad z wnuczką Marii Curie - prof. Hélène Langevin-Joliot oraz w imieniu Rektora UMCS przekazać jej oraz wnukowi Marii Curie, Pierrowi Joliotowi, zaproszenie do Lublina.

Podczas spotkania został nagrany krótki materiał filmowy:

Pani Profesor wspomina w nim m.in. o obchodach 150. rocznicy urodzin swojej babci i zachęca młodych ludzi do studiowania nauk ścisłych. Poruszany jest także wątek związku jej przodka, Józefa Skłodowskiego, z Lublinem.

Zgodnie z zapowiedzią, prof. Langevin-Joliot, jeśli tylko będzie mogła, to z pewnością pojawi się na wydarzeniach rocznicowych organizowanych przez UMCS. Obecność wnuczki Patronki naszej Uczelni stanowiłaby dla naszego Uniwersytetu niezwykłą nobilitację i z pewnością podniosłaby rangę obchodów jubileuszu.


Hélène Langevin-Joliot to francuska fizyczka, córka Ireny Joliot-Curie i Frédérica Joliot, wnuczka Marii Curie-Skłodowskiej. Urodziła się 17 września 1927 w Paryżu. Zajmuje się fizyką jądrową. Studiowała w Institut de physique nucléaire d'Orsay (Instytucie Fizyki Jądrowej w Orsay) oraz École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI). Pracowała dla Centre national de la recherche scientifique (CNRS) i Instytutu Fizyki Jądrowej na Uniwersytecie Paryskim. Jest przewodniczącą Unii Racjonalistycznej, założonej przez Paula Langevina.

* w materiale wykorzystano fragmenty filmu pt. "Uniwersytet" w reż. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk. 

    Wydarzenia

    Data dodania
    6 czerwca 2017