Nagroda Naukowa „Marii Curie"

Jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe. Mowa o Nagrodzie Naukowej „Marii Curie" - jej laureatami mogą zostać pracownicy UMCS lub innych uniwersytetów w Polsce.

Liczy się wartość naukowa i oryginalność dzieła lub osiągnięcia, znaczenie pracy dla rozwoju dyscypliny, jak również rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego - a także spodziewana użyteczność osiągnięcia w różnych sferach nauki lub w praktycznych zastosowaniach.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu TV UMCS na temat laureatów Nagrody „Marii Curie":

    Wydarzenia

    Data dodania
    20 kwietnia 2018