Konferencja prasowa na Wydziale Artystycznym UMCS

Trwa uroczysty rok obchodów 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, Patronki Uniwersytetu. Jubileusz ten w niekonwencjonalny sposób uczcili studenci Wydziału Artystycznego UMCS – na cześć Noblistki stworzyli największy drzeworyt w Polsce. 2 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona m.in. temu wydarzeniu.

Fot. Bartosz Proll

W spotkaniu z mediami uczestniczył prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS, dr hab. Krzysztof Szymanowicz, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Artystycznego, mgr Karol Pomykała, asystent na WA, a także autorzy drzeworytu, studenci II roku grafiki.

Podczas konferencji przybliżona została idea powstania wyjątkowego dzieła na cześć Patronki UMCS. Pomysłodawcą stworzenia drzeworytu był prof. Krzysztof Szymanowicz, zaś jego wykonania podjęli się studenci pod kierunkiem asystenta mgr. Karola Pomykały. Stworzenie tak dużego drzeworytu – wym. 250 cm na 520 cm - było nie lada wyzwaniem, dlatego prace nad projektem rozpoczęły się już w październiku 2016 roku.

Inspiracją do powstania grafiki było niezwykłe zdjęcie wykonane w 1927 roku podczas Kongresu w Brukseli. Fotografia przedstawia najwybitniejszych naukowców XX wieku, 29 osób, które zmieniły obraz współczesnej nauki. Wśród tej zaszczytnej grupy znalazła się również Maria Curie-Skłodowska. Jej postać wydaje się być tym bardziej znamienna, iż była jedyną kobietą w tym gronie. Fotografia stała się swego rodzaju ikoną i jednym z najbardziej znanych wizerunków Noblistki.

Aż 15 studentów grafiki zaangażowało się w przedsięwzięcie: Hanna Papruha, Magdalena Majstrak, Justyna Słoniec, Anna Skrzyńska, Martyna Rogóż, Alisa Kokhan, Julia Maj, Krystian Papierz, Tomasz Korczyk, Olga Przemieniecka, Yana Prokopchuk, Maciej Kędrak, Elżbieta Kucio, Maciej Rozwałka oraz Sonia Klimczyk. Często poświęcali na tworzenie drzeworytu swój czas wolny. Studenci założyli specjalny profil na Facebooku i Instagramie o nazwie „Grafika dla Skłodowskiej”, gdzie na bieżąco prezentowali postęp swoich prac.

W drugiej części konferencji Rektor UMCS ogłosił ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej. Zwycięskie prace dyplomowe zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. Każdy student lub absolwent ma szansę wygrać wartościowe nagrody pieniężne. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.urodzinymarii.umcs.pl.

Na zakończenie konferencji przedstawiona została ciekawa idea dotycząca wsparcia najzdolniejszych studentów UMCS – Własny Fundusz Stypendialny. Jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych żaków wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz społecznymi. Zainteresowanie pierwszą edycją było ogromne, o stypendium aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35. najlepszych studentów UMCS.

Inicjatywa będzie kontynuowana – jeszcze w tym roku różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia, będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na I roku studiów na naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. 

Fotorelacja:

    Wydarzenia

    Data dodania
    5 czerwca 2017