Zdjęcia lotnicze z 1983 r. w "Porównywarce"

Portal Porównywarka to rozwiązanie pozwalające porównywać mapy i zdjęcia lotnicze z różnych okresów. Dzięki temu można zobaczyć w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniało się miasto. Obecnie narzędzie daje możliwość porównywania zdjęć lotniczych m.in. z lat: 1928, 1944, 1973, 1983, 1997 oraz 13 ortofotomap po roku 2000

System Informacji Przestrzennej Lublina właśnie wzbogacił się o kolejną niezwykle cenną warstwę dokumentacji historycznej - ortofotomapę z 1983 roku.

Ortofotomapa 1983 jest efektem współpracy Miasta Lublin z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w ramach porozumienia podpisanego w lutym br. Jest to już trzecia, po Mapie Ewidencyjnej 1928 i Ortofotomapie 1944, warstwa danych archiwalnych opracowanych przez UMCS.

Ortofotomapa 1983 została opracowana na bazie 36 zdjęć lotniczych z okresu maj-sierpień 1983. Czarno-białe zdjęcia lotnicze w skalach 1:16 000 i 1:25 000 zostały wykonane w ośmiu seriach nalotów, z wysokości ok. 2,5 km i ok. 4 km, aparatami o ogniskowych od 152 mm do 153,2 mm. Zdjęcia pochodzą z, będących w dyspozycji Miasta, zbiorów GUGiK. Skompletowanie zdjęć było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Geodezji i Wydziału Planowania. Proces publikacji danych wspierali specjaliści z miejskiego Wydziału IT.

 Opracowanie ortofotomapy 1983 to w dużej mierze zasługa członków Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT. Przygotowaniem i kalibracją (dopasowaniem) arkuszy zajmował się zespół kilkunastu osób, podzielonych na mniejsze zespoły o ściśle przydzielonych rolach (opracowanie, weryfikacja i korekta, koordynacja). Ze względu na charakter zbioru, każdy arkusz wymagał indywidualnego podejścia i bardzo starannego oznaczenia korespondujących punktów na zdjęciach lotniczych i na danych referencyjnych - średnio około 100 punktów na każdy arkusz. W skali całego miasta to blisko 4000 kliknięć i blisko 200 godzin zaangażowania zespołu. Jest to benedyktyńska praca, którą w niewielkim stopniu udało się zautomatyzować. Scalenie zdjęć i opracowanie produktu końcowego było moim zadaniem. Plik produkcyjny przekracza 70 × 60 tys. pikseli. Rozdzielczość ortofotomapy to 0,25 m, a dokładność wpasowania obiektów wynosi powyżej 1 m na całej powierzchni miasta. Na ten moment zdjęcia pokrywają 99% powierzchni miasta. Planujemy uzupełnienie brakującego fragmentu po uzyskaniu dodatkowych materiałów z GUGiK. - dr Jakub Kuna, koordynator projektu.

Historyczne ortofotomapy Lublina są dostępne do przeglądania za pośrednictwem aplikacji porównywarka (https://geoportal.lublin.eu/porownywarka/#/). Do celów badawczych można skorzystać także z zestandaryzowanych usług WMS, umożliwiających podłączenie danych do programów analitycznych. Oprócz warstw opisanych powyżej, w miejskim Geoportalu znajdują się także zdjęcia lotnicze z 1973, 1997 oraz kilkanaście ortofotomap z okresu 2000-2021. W przygotowaniu są kolejne warstwy przedstawiające miasto w latach 50., 70., 80. i 90.

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    30 maja 2022