Zbiory naukowe Wydziału Biologii i Biotechnologii

Serdecznie zapraszamy do lektury opublikowanego w czasopiśmie "Kosmos: Zasoby danych przyrodniczych polskich instytucji naukowych – bogactwo, historia, znaczenie" artykułu pt.: "Zbiory naukowe Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie" autorstwa prof. dra hab. Wiesława Mułenko, prof. dra hab. Bernarda Stańca oraz dr hab. Joanny Czarneckiej, prof. UMCS.

W artykule można zapoznać się z historią powstania oraz zasobami cennych naukowych kolekcji botaniczno-mykologicznych i entomologicznych zgromadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Najstarsze z nich pochodzą z połowy XIX wieku. Dodatkowo przedstawiono wkład niektórych autorów w tworzenie zbiorów i ich powiększanie, a także możliwości wykorzystania tych kolekcji w nauce.

Artykuł dostępny pod linkiem: https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2782/2692

Dodatkowo zdjęcia oraz informacje dotyczące wszystkich kolekcji i zbiorów naukowych znajdujących się w Instytucie Nauk Biologicznych oraz na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, dostępne tutaj

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2022