Zaproszenie na konferencję naukową "What's up Economy"

Już 25 maja odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa „What’s up Economy” dotycząca trendów i zmian zachodzących w świecie ekonomii oraz sposobach adaptacji do nich. 
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów! 
 
Wystąpienie 
• czas trwania 15-20 minut,
• konspekt wypowiedzi oraz prezentacja muszą zostać zatwierdzone przez nauczyciela akademickiego,
• zgłoszenia należy dokonać poprzez wiadomość prywatną wysłaną na fanpage RWSS WE.
 
Poster naukowy:
• musi zostać zatwierdzony przez opiekuna naukowego,
• przykładowe postery można obejrzeć po wejściu tutaj
 
Przykładowe obszary wystąpień:
• łańcuchy dostaw w warunkach niepewnej sytuacji gospodarczej,
• spedycja wobec zmian na rynku paliwowym,
• obszary wykorzystania walut wirtualnych w działalności przedsiębiorstwa,
• zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wobec wyzwań ostatnich dwóch lat,
• działalność gospodarcza, a Unijna Polityka Ekologiczna,
• certyfikacja własności i autentyczności w technologii NFT,
• marketing i Public Relations w dobie kryzysu,
• koncepcja Smart Cities i jej potencjał w ochronie środowiska.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja – to również termin przesłania zatwierdzonych konspektów, prezentacji i posterów.
Przy wysyłaniu wiadomości należy podać kierunek, rok i stopień studiów.
źródło: Wydział Ekonomiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 maja 2022