Wykład prof. Magdaleny Marszałek z Uniwersytetu w Poczdamie

Katedra Lingwistyki Stosownej UMCS serdecznie zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni na wykład pt.

Translacja jako kategoria studiów kulturowych” 

który odbędzie się 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 11:30.

Wykład poprowadzi Prof. Dr. Magdalena Marszałek z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie (RFN). Moderatorem spotkania będzie dr hab. Agata Brajerska-Mazur, prof. UMCS (Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS).

Język spotkania: polski/niemiecki

Miejsce: Wydział Filologiczny UMCS,  Sala Obrad Rady Wydziału (nr 9, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

Forma: hybrydowa (stacjonarnie w SORW oraz na TEAMS)

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8-eVKodYOm1c7cwqlw_XwuJQoBN8JYoDAEjZKxGpQ5s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eab10558-e651-4cea-84af-cbc94c181ad3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Zapraszamy!

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2022