Wybrane cechy zmienności temperatury powietrza w Polsce (1951-2021) - odczyt

23 marca 2023 r., o godz. 17:15 zapraszamy na odczyt online organizowany w ramach cotygodniowych prelekcji Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym Gościem będzie dr Michał Marosz, który wygłosi wykład pt. „Wybrane cechy zmienności temperatury powietrza w Polsce (1951-2021)”. Odczyt, z okazji Dnia Meteorologa, organizowany jest wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

O odczycie od Autora:
Przedmiotem wykładu będzie wieloletnia zmienność temperatury powietrza w Polsce (1951-2021) ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania sezonowego. Odniesienie do aktualnych przeciętnych (1991-2020) charakterystyk termicznych w Polsce zostanie uzupełnione dyskusją dotycząca stabilności notowanych trendów (zarówno w skali roku jak i sezonowej). Finalnie na podstawie analizy z wykorzystaniem nieparametrycznych testów statystycznych zweryfikowana zostanie teza o odmienności kolejnych dekad od 1951. Innymi słowy, czy różniły się od siebie (pod względem termicznym) na tyle, aby można było mówić o "skokowych" zmianach warunków termicznych.

Michał Marosz
Michał Marosz to doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2020 pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Z IMGW-PIB związany w latach 2009-2014 oraz od roku 2019 do chwili obecnej. Zainteresowania naukowe obejmują analizę przejawów współczesnej zmiany klimatu w regionie atlantycko-europejskim oraz wykorzystanie narzędzi uczenia maszynowego w analizach klimatologicznych. Zakres podejmowanych tematów dotyczy zarówno klasyfikacji pól zmiennych geofizycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych jak i zastosowania uczenia maszynowego w zagadnieniach statystyczno-empirycznego downscalingu. Autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji. Wykonawca w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych.

Link do spotkania

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    21 marca 2023