Współczesne neoFilologie w teorii i praktyce

Koło Naukowe Germanistów zaprasza studentów kierunków filologicznych i neofilologicznych pierwszego i drugiego stopnia: Anglistyki, Germanistyki, Hispanistyki, Italienistyki, Lingwistyki Stosowanej, Polonistyki, Polsko-niemieckich studiów kulturowych i translatorskich, Portugalistyki, Romanistyki, Rusycystyki oraz Ukrainistyki do wzięcia udziału w kolejnej edycji Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neoFilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się 19 listopada 2022 r. na Wydziale Filologicznym (Nowa Humanistyka) UMCS w Lublinie.

„Współczesne neoFilologie w teorii i praktyce” to cykliczna konferencja studencka, na której studenci kierunków filologicznych i neofilologicznych mają możliwość przedstawienia swoich zainteresowań naukowych oraz stanu badań jakie prowadzą przygotowując np. prace semestralne, dyplomowe i magisterskie w języku kierunkowym oraz w języku polskim.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • translatoryki
 • komparatystyki
 • glottodydaktyki
 • socjolingwistyki
 • etnolingwistyki i in.

Prezentacja referatów naukowych studentów odbędzie się w sekcjach językowych i grupach wg wybranej dyscypliny naukowej. Forma referatów jest dowolna. Każda sekcja będzie moderowana przez pracownika naukowego Wydziału Filologicznego UMCS w Lublinie. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

Czas trwania prezentacji: 15 minut + 5 minut dyskusji.

Termin konferencji: 19 listopada 2022 r.

Miejsce konferencji: Wydział Filologiczny UMCS, Nowa Humanistyka, V piętro.

Język konferencji: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, ukraiński i włoski.

Koszt konferencji: 50 zł, płatne przy rejestracji.

Termin składania zgłoszeń: 4 listopada 2022 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Zgłoś swój udział w Konferencji

Uczestnicy konferencji mają również możliwość publikacji swoich prac w recenzowanym czasopiśmie Reflections. Students' Scientific Papers UMCS (www.reflections.umcs.pl).

Zapytania prosimy kierować na adres: kolonaukowegermanistow@mail.umcs.pl lub do opiekun Koła Naukowego Germanistów, dr Beaty Kasperowicz-Stążki: beata.kasperowicz-stazka@mail.umcs.pl .

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wystąpieniami oraz słuchaczy do spotkania i naukowych dyskusji.

 

 

źródło: Koło Naukowe Germanistów UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  8 września 2022