Warunki pracy migrantów zarobkowych w Polsce - raport z badań (projekt BARMIG)

Naukowcy z Instytutu Socjologii UMCS ukończyli pracę nad raportem krajowym w projekcie BARMIG, dotyczącym negocjowania warunków pracy i praw socjalnych pracowników migrujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport jest dostępny pod linkiem BARMIG PROJECT NATIONAL REPORT POLAND.

Raport został przygotowany przez zespół w składzie: dr Dominika Polkowska (kierownik projektu),  dr Karolina Podgórska, dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, dr Kamil Filipek, dr Michał Nowakowski, dr Błażej Dyczewski przy wsparciu mgr. inż. Emila Bartkiewicza

Raporty z innych Państw – partnerów projektu, dostępne są na stronie projektu:

BARMIG NATIONAL REPORTS

Podsumowanie projektu BARMIG odbędzie się podczas konferencji kończącej projekt w dniach 31.03-01.04.2022 r.

źródło: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2022