Warsztaty z pisania wniosków oraz zarządzania projektami w Horyzoncie Europa

Zapraszamy za kolejne warsztaty z wybitnymi ekspertami w zakresie wnioskowania w konkursach i zarządzania projektami w programach ramowych UE. Szkolenia poprowadzą znakomici specjaliści w tym zakresie z Uniwersytetu w Maceracie oraz włoskiej firmy Eurocebtro Srl.

W dniach 24-25 października w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach odbędą się stacjonarne warsztaty z zakresu:

  • Structure of the project budget: 24 października, 9:00-13:00
  • Analysis of an application form and tips for grant writing excellence, impact and implementation: 25 października, 9:00-13:00

Cykl szkoleń skierowany jest zarówno do badaczy doświadczonych w składaniu grantów europejskich, jak i do początkujących w tym zakresie naukowców, a przede wszystkim doktorantów naszej uczelni.

Warsztaty poprowadzą partnerzy projektu REINITIALISE:

Barbara Chiucconi: kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie. Jest doświadczonym koordyantorem projektów w ramach 7FP i Horyzontu 2020. Od 2012 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla doktorantów i post-doców na temat umiejętności przekrojowych. Jest osobą kontaktową na Uniwersytecie w Maceracie dla Komisji Europejskiej w zakresie Strategii HR Excellence in Research.

dr Claudio Carlone jest dyrektorem firmy Eurocentro S.r.l. we Włoszech, specjalizującej się w zarządzaniu i wnioskowaniu o fundusze na realizację projektów unijnych. Posiada więc wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, w udzielaniu wsparcia organizacjom i partnerom w sprawach związanych z budżetem (w tym w zakresie sprawozdawczości administracyjnej i finansowej w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków i zgodności ze wszystkimi wymogami sprawozdawczymi).

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniach należy dokonac poprzez nasz formularz.

Zapraszamy!


Projekt REINITIALISE finansowany jest z programu Horyzont 2020, program Twinning. Głównymi założeniami projektu są wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT), w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału technologii ze świadomością ich etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.reinitialise.eu.

źródło: Centrum Współpracy Miedzynarodowej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    22 września 2022