Warsztat w ramach projektu REINITIALISE - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym, który rozpocznie się 30 marca 2022 roku o godzinie 11.15 (via MSTeams).

Spotkanie jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu REINITIALISE i zostało poświęcone problemom wykluczenia i dezinformacji w czasie pandemii. Wystąpienia, osadzone przede wszystkim w kontekście medialnym, będą dotyczyły m.in. kwestii sposobów przeciwdziałania wspomnianym zjawiskom,  mowy nienawiści i jej wpływu na dyskurs medialny, korelacji pomiędzy problemem wykluczenia społecznego a kwestiami etnicznymi. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z dr Magdaleną Pataj: magdalena.pataj@mail.umcs.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Projekt REINITIALISE finansowany jest z programu Horyzont 2020, program Twinning. Głównymi założeniami projektu  są wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT), w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału technologii ze świadomością ich etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.reinitialise.eu

źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 marca 2022