Wanda Brzyska, niepokorna profesor ze spadochronem. Znała receptę na szczęście.

W ciągu dnia pracowała nad rozpuszczalnością alkanodwukarboksylanów lantanowców lekkich, a po pracy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jechała na lotnisko w pobliskim Radawcu, gdzie trenowała spadochroniarstwo. Była pierwszą kobietą, która została prorektorem na uczelni. Zmarła dwa lata temu, w 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją poświęconą Profesor Wandzie Brzyskiej, przez wiele lat związanej z Wydziałem Chemii UMCS

Link do publikacji: https://www.onet.pl/styl-zycia/facet-xl/wanda-brzyska-niepokorna-profesor-ze-spadochronem-znala-recepte-na-szczescie/6rbqq46,30bc1058.

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2023