System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu - Książką Roku 2021

Miło nam poinformować, że monografia System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu, wydana przez  Roztoczański Park Narodowy i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej została laureatem konkursu „Książka Roku 2021” w kategorii „Książka o Lubelszczyźnie”. Redaktorami naukowymi monografii są Woletta Kałamucka (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS) i Tadeusz Grabowski (Roztoczański Park Narodowy) a redaktorem kartograficznym Krzysztof Kałamucki (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS). 

Organizatorem Konkursu jest  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Publikacje oceniane są  pod względem walorów merytorycznych, walorów edytorskich, języka przekazu i nowatorstwa treści. Wydawcy wyróżnionych publikacji otrzymują Wawrzyn Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów  miało miejsce 10 czerwca 2022 r. w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2022