Sukces prof. dra hab. Patryka Oleszczuka w konkursie Maestro 13 NCN

Wśród laureatów 13 edycji konkursu MAESTRO znalazł się kierownik Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej Instytutu Nauk Chemicznych UMCS prof. dr hab. Patryk Oleszczuk. Uzyskane środki finansowe w wysokości 4 300 160 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu pt.: „Tworzenie się i losy nanobiowęgli w kontekście ochrony zasobów glebowych i wodnych.:

Celem tego 4-letniego projektu jest dogłębne poznanie warunków i czynników wpływających na tworzenie się nanocząstek biowęglowych (nBC) podczas pirolizy i sztucznego starzenia, a następnie – poznanie obiegu n-BC w środowisku (mineralizacja, akumulacja, migracja) oraz wpływu nBC na szereg parametrów środowiskowych, zarówno z punktu widzenia geochemii (obieg pierwiastków, dostępność składników odżywczych), jak i ochrony środowiska (interakcje z zanieczyszczeniami, ekotoksykologia). Badania będą realizowane przy zastosowaniu unikalnych metod badawczych, a uzyskana wiedza pozwoli na poznanie ewentualnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem biowęgla jak również potencjalnie nowych zastosowań tego typu materiałów.

Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz życzymy pomyślnej realizacji projektu.

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2022