Sukces dr. Piotra Kopera z Katedry Genetyki i Mikrobiologii!

Niezmiernie miło mi poinformować, że w ramach ostatniego konkursu SONATA 18 na realizację projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, do finansowania zakwalifikowany został projekt dr. Piotra Kopera z Katedry Genetyki i Mikrobiologii. W ramach projektu pt. Plazmidom bakterii Legionella – znaczenie horyzontalnego transferu genów w ewolucji i wirulencji czynnika etiologicznego legionellozy zostaną przeprowadzone badania, które dadzą odpowiedź na pytania, jakie mechanizmy są odpowiedzialne za zmienność bakterii Legionella, mogącą prowadzić do pojawiania się w populacji szczepów chorobotwórczych. Projekt będzie realizowany poprzez zastosowanie eksperymentów molekularnych wspieranych przez analizy bioinformatyczne, które w szczególny sposób są rozwijane w Instytucie w ostatnich latach. Uzyskane wyniki na pewno poszerzą wiedzę dotyczącą tej grupy bakterii, a także pozwolą na lepsze prognozowanie i zapobieganie potencjalnym wybuchom epidemii legionellozy w przyszłości.

Serdecznie gratuluję dr. Piotrowi Koperowi, dziękuję za wytrwałość w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i życzę całemu zespołowi pasjonującej pracy oraz bardzo ciekawych odkryć naukowych!

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    19 maja 2023