Sukces dr Katarzyny Szałapaty z Katedry Biochemii i Biotechnologii

Niezmiernie miło mi poinformować, że w ramach ostatniego konkursu SONATA 17 na realizację projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, do finansowania zakwalifikowany został projekt dr Katarzyny Szałapaty z Katedry Biochemii i Biotechnologii. W ramach projektu pt. „Preparaty dwuskładnikowe w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze” zostaną opracowane nowe preparaty dwuskładnikowe, złożone z cząsteczki peptydu antymikrobiologicznego oraz inhibitora enzymów proteolitycznych, które będą wykazywały właściwości przeciwdrobnoustrojowe względem chorobotwórczych mikroorganizmów. Te preparaty zostaną zastosowane do modyfikacji biomateriałów w celu ich ochrony przez zakażeniami. Zespół kierowany przez dr Szałapatę otrzyma na ten cel 1 187 380 złotych.

Serdecznie gratuluję dr Katarzynie Szałapacie i życzę całemu zespołowi pasjonującej pracy i bardzo ciekawych odkryć naukowych!

Do tej edycji konkursów NCN, z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS zostały złożone 3 projekty. Wszystkim Państwu dziękuję za trud włożony w przygotowanie projektów i życzę szczęścia w kolejnych konkursach!

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 maja 2022