Stypendium międzynarodowe NAWA dla dr Anny Tatarczak

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu stypendium międzynarodowego NAWA przez Prodziekanę ds. Jakości Kształcenia, dr Annę Tatarczak z Katedry Metod Badawczych Zarządzania w związku z Programem wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej. 

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami:  Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Dr Anna Tatarczak w ramach wymiany akademickiej odwiedzi uczelnię w Rumunii - Babes-Bolyai University. Dzięki spotkaniu z badaczami koncentrującymi się na zarządzaniu łańcuchami dostaw, dr Anna Tatarczak wzbogaci swój warsztat naukowy.

źródło: Wydział Ekonomiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2022