Rozpoczyna się nowy rok akademicki

Przed nami rok akademicki 2022/2023. Z tej okazji Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski skierował słowo do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów. Zachęcamy członków naszej akademickiej społeczności do zapoznania się z treścią życzeń i okolicznościowym wideo.

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci,

z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2022/2023 szczególnie serdecznie pragnę powitać nowych studentów, którzy dołączają do naszej wspólnoty akademickiej. Wszystkim Studentkom, Studentom, Doktorantkom i Doktorantom pierwszego roku, rozpoczynającym studia w naszej Alma Mater, życzę, aby nie zabrakło Wam entuzjazmu i wytrwałości w realizacji obranych celów, zawodowych ambicji i planów. Dziękuję, że wybraliście i obdarzyliście zaufaniem właśnie nasz Uniwersytet. Jestem przekonany, że podczas studiów zdobędziecie odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wiele cennych umiejętności, dzięki którym dobrze przygotujecie się do podjęcia wymarzonej, przyszłej pracy zawodowej. Niech czas studiów będzie dla Was źródłem satysfakcji i naukowych inspiracji. Z kolei Studentkom i Studentom wyższych lat życzę przede wszystkim radości z dalszego zdobywania wiedzy oraz wytrwałości w drodze do dyplomu. 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, studiowanie to nie tylko okres wzmożonej nauki, ale także nowe przyjaźnie i możliwości. Zachęcam Was do aktywnego udziału w życiu akademickim oraz korzystania z szans i perspektyw, jakie daje nasza Uczelnia - a tych jest naprawdę wiele. Swoje talenty i zainteresowania możecie rozwijać w różnych kołach naukowych i organizacjach uczelnianych. Do Waszej dyspozycji pozostaje imponujący kampus akademicki UMCS, usytuowany w samym centrum Lublina, gdzie zlokalizowane są m.in. budynki dydaktyczne, domy studenckie, stołówka akademicka „Trójka” ze strefą coworkingową, Centrum Kultury Fizycznej czy legendarna Chatka Żaka. Zachęcam Was także do zapoznania się z możliwościami, jakie dają różne programy wymiany międzynarodowej, m.in. Erasmus+.

W nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 życzę wszystkim Studentkom i Studentom, Doktorantkom i Doktorantom wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji oraz zadowolenia z uczestnictwa w życiu akademickim naszej Uczelni.

Z pozdrowieniami

Radosław Dobrowolski
Rektor UMCS

źródło: Centrum Prasowe UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    30 września 2022